Verlies ceremonie

foto
Verliesceremonie

We raken allemaal wel eens iemand kwijt. Soms worden we gescheiden door de dood, door een ruzie of een scheiding. Dit kan je partner zijn, een kind, een familielid of een vriend of vriendin.

Dit verlies gaat vaak met vele emoties van pas, zoals verdriet, boosheid, machteloosheid en onvermogen.

Ritme van de Aarde legt een cirkel neer om met dit verlies om te gaan. Het is een veld van vergeving, Liefde en Troost. Er kan een Eerbetoon plaats vinden aan de gene die je mist en er mag heling ontstaan op jouw verlies.

Deze middag kun je een foto of aandenken aan de gene die je bent verloren meenemen. Deze wordt op het Altaar in de cirkel geplaatst.

01 oktober 2017

Bijdrage: 35 euro incl. Thee, lekkers en een steen.
Opgeven: info@ritmevandeaarde.nl of 06 11378836